Przestępczość pseudokibiców a badania poligraficzne - 2009 - Szkoła Policji w Pile

Przestępczość pseudokibiców a badania poligraficzne

Data publikacji 08.06.2011

Szkoła Policji w Pile od dwóch lat intensywnie współpracuje z Biurem Kryminalnym KGP, poszukując wspólnie rozwiązań, które pozwoliłyby na ...

Przestępczość pseudokibiców a badania poligraficzne Szkoła Policji w Pile od dwóch lat intensywnie współpracuje z Biurem Kryminalnym KGP, poszukując wspólnie rozwiązań, które pozwoliłyby na skuteczne zwalczanie przestępczości pseudokibiców w Polsce. Podejmuje w tym celu szereg przedsięwzięć dydaktycznych oraz organizuje odprawy szkoleniowe dla funkcjonariuszy zajmujących się tą problematyką. Jednym z przejawów aktywności Szkoły na tym polu jest udział jej wykładowców w naukowej dyskusji poświęconej przestępczości stadionowej.

Na początku bieżącego tygodnia odbyła się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie konferencja naukowa pn. ?Przestępczość stadionowa - zapobieganie, zwalczanie - współpraca właściwych organów?. Jej tematyka była aktualna w związku ze zbliżającymi się mistrzostwami w piłce nożnej EURO 2012.

Udział w konferencji wzięli przedstawiciele środowisk akademickich, sędziowie, prokuratorzy, policjanci oraz osoby reprezentujące inne instytucje zainteresowane ograniczaniem przestępczości stadionowej. Wśród tematów wiodących było m.in. wykorzystanie osiągnięć kryminalistyki w celu ograniczania tego rodzaju przestępczości.

Szkołę reprezentował wykładowca Zakładu Kryminalistyki kom. Piotr Herbowski, który wygłosił referat pt. ?Wykorzystanie badań poligraficznych w walce z przestępczością pseudokibiców ? wybrane aspekty?.

(26.11.09)