W podsumowaniu - 2009 - Szkoła Policji w Pile

W podsumowaniu

Data publikacji 08.06.2011

Rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości pseudokibiców jest przedmiotem współpracy Szkoły z Biurem Kryminalnym KGP od bez mała dwóch lat.

W podsumowaniu Rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości pseudokibiców jest przedmiotem współpracy Szkoły z Biurem Kryminalnym KGP od bez mała dwóch lat. Główną ideą tej współpracy jest przeszkolenie policjantów realizujących zadania w komórkach zajmujących się tą specyficzną gałęzią przestępczości oraz stworzenie platformy wymiany informacji w zakresie rozwiązań służących temu celowi.

W podsumowaniu Bieżący tydzień, poza inauguracją kilku długoterminowych przedsięwzięć dydaktycznych, przyniósł również trzydniową odprawę szkoleniową, na którą zostali zaproszeni kierownicy komórek ds. kibiców i realizujących zadania w zakresie rozpoznania kryminalnego komend wojewódzkich Policji.

W podsumowaniu Głównym celem wspomnianej odprawy było podsumowanie bieżącego roku. Z jednej strony określono, co udało się zrealizować, z drugiej zaś, próbowano dokonać prognozy potrzeb i oczekiwań. Ma to tym większe znaczenie, że subkultura pseudokibiców nie jest sztywnym monolitem ? wciąż ewoluuje i przenika z innymi płaszczyznami życia społecznego.

(06.11.09)