Nadzór nad pracą operacyjną - 2009 - Szkoła Policji w Pile

Nadzór nad pracą operacyjną

Data publikacji 08.06.2011

Już po raz piąty w tym roku gościliśmy w Szkole kierowników ogniw organizacyjnych służby kryminalnej z komend powiatowych i miejskich Policji, ...

Nadzór nad pracą operacyjną Już po raz piąty w tym roku gościliśmy w Szkole kierowników ogniw organizacyjnych służby kryminalnej z komend powiatowych i miejskich Policji, którzy wzięli udział w kursie specjalistycznym w zakresie sprawowania nadzoru nad prowadzeniem pracy operacyjnej. 18 uczestników tego kursu, poprzez wykłady, dyskusje, symulacje i ćwiczenia praktyczne, oparte na konkretnych sytuacjach, doskonaliło swoje umiejętności w zakresie sprawowania nadzoru nad prowadzonymi w ich jednostkach formami i metodami pracy operacyjnej.

Nadzór nad pracą operacyjną Do udziału w zajęciach zaproszono pana Łukasza Bielę - prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu oraz podinsp. Rafała Błaszyka - eksperta Wydziału Kryminalnego KWP w Poznaniu. Zaproszeni goście przybliżyli uczestnikom kursu praktyczne aspekty stosowania kontroli operacyjnej, będącej jedną z metod stosowanych w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych, których wyniki znacząco usprawniają przebieg postępowania karnego.

(09.10.09)