W obronie wolności człowieka - 2009 - Szkoła Policji w Pile

W obronie wolności człowieka

Data publikacji 08.06.2011

Nowością w planie szkoleń przewidzianych do realizacji w bieżącym roku jest kurs specjalistyczny w zakresie zwalczania handlu ludźmi.

W obronie wolności człowieka Nowością w planie szkoleń przewidzianych do realizacji w bieżącym roku jest kurs specjalistyczny w zakresie zwalczania handlu ludźmi. Bierze w nim udział 25 osób, które w ciągu 5 dni będą zgłębiać wiadomości z zakresu tej współczesnej formy niewolnictwa, jaką jest handel ludźmi. Wystarczy tylko przyjrzeć się wskaźnikom, by dostrzec, że skala tego procederu jest zatrważająca. Każdego roku w samej tylko Europie sprzedawanych jest 200 tysięcy osób, w większości kobiet i dziewcząt, które następnie zmuszane są m.in. do prostytucji. Dlatego tak ważne jest, by starać się za wszelką cenę i wszelkimi dostępnymi środkami wpływać na zminimalizowanie tej skali. Pomocna w tym może okazać się również wiedza i doświadczenie, jakie nabędą uczestnicy wspomnianego kursu.

W obronie wolności człowieka Wśród prelegentów, którzy podzielą się tą wiedzą z uczestnikami kursu są m.in. przedstawiciele Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu ?La Strada?. Panie Irena Dawid-Olczyk i Joanna Garnier omówią cele Programu wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi, który skierowany jest do wszystkich osób zidentyfikowanych jako pokrzywdzone w przestępstwach handlu ludźmi, zarówno cudzoziemców, jak i obywateli polskich. Przybliżą również zadania Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi.

W obronie wolności człowieka Ponadto, swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się z uczestnikami prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu oraz autorzy programu wspomnianego kursu: podinsp. Maciej Romanowski z Biura Kryminalnego KGP i nadkom. Roman Rauhut ? wykładowca Studium Komunikacji Społecznej pilskiej Szkoły.

W obronie wolności człowieka Zagadnienia, które przedstawią te osoby, dotyczyć będą m.in.: przepisów międzynarodowych z zakresu handlu ludźmi, metod działania sprawców oraz sposobów nawiązywania pierwszego kontaktu z ich ofiarami. Poruszone też zostaną kwestie współpracy międzynarodowej i krajowej z organizacjami pozarządowymi, które działają na rzecz przeciwdziałania temu zjawisku.

(06.10.09)