Razem znaczy skuteczniej - 2009 - Szkoła Policji w Pile

Razem znaczy skuteczniej

Data publikacji 08.06.2011

Korupcja jest zjawiskiem uniwersalnym, występującym od najdawniejszych czasów, niezależnie od kraju, czy panującego systemu. Przejawia się w różnych ...

Razem znaczy skuteczniej Korupcja jest zjawiskiem uniwersalnym, występującym od najdawniejszych czasów, niezależnie od kraju, czy panującego systemu. Przejawia się w różnych formach i występuje na różnych poziomach życia gospodarczego i społecznego.

Jednym z elementów, mającym na celu wczesne wykrywanie korupcji i zapobieganie jej są m.in. wspólne działania, jakie prowadzą Straż Graniczna i Policja. W tym celu gościliśmy w Szkole kpt. Pawła Piekielnika - naczelnika Wydziału Profilaktyki Zarządu Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Straży Granicznej. Przeprowadził on zajęcia, podczas których zapoznał słuchaczy kursów specjalistycznych: operacyjno-rozpoznawczego i przestępczości gospodarczej ze skutecznymi metodami i narzędziami wykorzystywanymi przez obie wspomniane formacje do ujawniania zjawiska korupcji.

Uczestnicy zajęć stwierdzili, że tylko systemowe i systematyczne ograniczanie korupcji może przynieść pozytywne rezultaty, w przeciwieństwie do doraźnych przedsięwzięć o charakterze jednorazowym.

(30.09.09)