... po uprowadzeniu - 2009 - Szkoła Policji w Pile

... po uprowadzeniu

Data publikacji 08.06.2011

Zakończyła się pierwsza edycja warsztatów szkoleniowych poświęconych działaniom operacyjno-wykrywczym w sprawach uprowadzeń osób w celu wymuszenia okupu.

... po uprowadzeniu Zakończyła się pierwsza edycja warsztatów szkoleniowych poświęconych działaniom operacyjno-wykrywczym w sprawach uprowadzeń osób w celu wymuszenia okupu. Podczas pięciodniowego spotkania uczestnicy przygotowywali się do prawidłowego reagowania i prowadzenia czynności wykrywczych w przypadku uzyskania informacji o uprowadzeniu osoby. ... po uprowadzeniu Wychodząc z założenia, że każde przestępstwo uprowadzenia osoby charakteryzuje się niepowtarzalnymi okolicznościami i niekonwencjonalnym przebiegiem czynności wykrywczych, uczestnicy spotkania zgodnie przyjęli wypracowane wskazówki jako materiał pomocniczy, szkoleniowy, stosowany wariantowo w zależności od charakteru zdarzenia i zachowania jego uczestników.

... po uprowadzeniu W charakterze prelegentów w warsztatach udział wzięli m.in.: mł. insp. Małgorzata Chmielewska - naczelnik Wydziału Psychologów Policyjnych BKiSz KGP, mł. insp. Marek Dyjasz - naczelnik Wydziału Kryminalnego BK KGP, podinsp. Andrzej Kawczyński - naczelnik Wydziału w KSP, nadkom. Mariusz Lenczewski - zastępca naczelnika w KSP, nadkom. Wojciech Łączny - zastępca naczelnika w KSP, podkom. Robert Malinowski - zastępca Naczelnika Wydziału Analizy Kryminalnej BWK KGP, Janusz Gołębiewski - specjalista Wydziału Kryminalnego BK KGP, mł. asp. Robert Kotecki - funkcjonariusz BOA KGP.

(28.09.09)