Eksperci - 2009 - Szkoła Policji w Pile

Eksperci

Data publikacji 07.06.2011

Biegli z dziedziny badań broni palnej i balistyki Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu byli gośćmi Szkoły.

Eksperci Biegli z dziedziny badań broni palnej i balistyki Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu byli gośćmi Szkoły. Eksperci - nadkom. Stanisław Gogojewicz i kom. Piotr Mazur przedstawili słuchaczom kursu specjalistycznego dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze m. in. zasady zabezpieczania śladów broni palnej, śladów związanych z jej użyciem oraz możliwości badawcze. W czasie prelekcji zademonstrowali liczne eksponaty broni zabezpieczone do badań, a wyprodukowane zarówno legalnie, jak i przerobione samodziałowo lub wykonane ?domowymi? sposobami. Więcej przykładów z praktyki badawczej, w tym obejmujących czynności oględzionowe na miejscach zdarzeń i wypadków związanych z nieprofesjonalnym obchodzeniem się z bronią, biegli zaprezentowali na spotkaniu Koła Kryminalistycznego.

Eksperci Eksperci Eksperci

(09.04.09)