Drzwi do kariery - 2009 - Szkoła Policji w Pile

Drzwi do kariery

Data publikacji 06.06.2011

Dzisiejszy dzień rozpoczął realizację zadań szkoleniowych, przewidzianych w 2009 roku. Inaugurację tym istotniejszą, że stanowiącą początek kursu dla 182 słuchaczy.

Drzwi do kariery Dzisiejszy dzień rozpoczął realizację zadań szkoleniowych, przewidzianych w 2009 roku. Inaugurację tym istotniejszą, że stanowiącą początek kursu dla 182 słuchaczy. Po raz pierwszy próg jednostki szkoleniowej przestąpiło, rozpoczynając szkolenie zawodowe podstawowe, 143 policjantów z garnizonów dolnośląskiego i zachodniopomorskiego.

Dla nich to dotychczas najważniejszy, poza złożeniem ślubowania, dzień policyjnej kariery. Obowiązki i zadania zapewne inne niż w codziennej służbie, ale jakże dla jej jakości ważne.

W zupełnie innym, bardziej zaawansowanym, miejscu kariery zawodowej jest 39 słuchaczy rozpoczętego dzisiaj kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów prowadzących postępowania przygotowawcze, którzy reprezentują komendy wojewódzkie Policji w Bydgoszczy, Gorzowie, Kielcach, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Radomiu, Wrocławiu oraz Komendę Stołeczną Policji.

Podzielając zdanie, że każdy żołnierz nosi buławę w plecaku, oczekujemy świetnych wyników w nauce i życzymy szybkich awansów.

Drzwi do kariery Drzwi do kariery Drzwi do kariery Drzwi do kariery
Drzwi do kariery Drzwi do kariery Drzwi do kariery Drzwi do kariery

(05.01.09)