Odprawa służby bezpieczeństwa i higieny pracy/służby

Data publikacji 11.06.2011

W dniach 18-20 czerwca 2008 roku w Ośrodku Szkoleniowo - Rekreacyjnym Szkoły Policji w Słupsku odbyła się odprawa służby bezpieczeństwa i higieny pracy/służby komend wojewódzkich oraz szkół Policji...

Odprawa służby bezpieczeństwa i higieny pracy/służby W dniach 18-20 czerwca 2008 roku w Ośrodku Szkoleniowo - Rekreacyjnym Szkoły Policji w Słupsku odbyła się odprawa służby bezpieczeństwa i higieny pracy/służby komend wojewódzkich oraz szkół Policji, zorganizowana przez Wydział Ochrony Pracy Biura Kontroli Komendy Głównej Policji, w której uczestniczył p.o. dyrektor Biura Kontroli KGP insp. Zdzisław Janukowicz.
W trakcie odprawy poruszono między innymi zagadnienia związane z dodatkowymi urlopami za służbę w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, zagrożeniami wynikającymi z pełnienia służby prewencyjnej na akwenach oraz przy kontakcie ze zwierzętami służbowymi (psy, konie) oraz czynnikami sprzyjającymi powstawaniu chorób związanych ze szczególnymi warunkami służby. Dyskutowano także nad projektem zmieniającym rozporządzenie w sprawie prowadzenia postępowań powypadkowych funkcjonariuszy Policji.
Szkołę Policji w Pile reprezentował podkom. Krzysztof Wielechowski.

(23.06.08)

Powrót na górę strony