Szkolili się medycy

Data publikacji 08.06.2011

Przedstawiciele szkół policyjnych, ośrodków szkolenia Policji, oddziałów prewencji, komórek doskonalenia zawodowego oraz ośrodka szkolenia Straży Granicznej zajmujący się na co dzień ...

Szkolili się medycy Przedstawiciele szkół policyjnych, ośrodków szkolenia Policji, oddziałów prewencji, komórek doskonalenia zawodowego oraz ośrodka szkolenia Straży Granicznej zajmujący się na co dzień problematyką pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego gościli przez dwa dni w Szkole Policji w Pile.

Szkolili się medycy Warsztaty metodyczno-szkoleniowe miały na celu podniesienie umiejętności merytorycznych oraz wymianę doświadczeń, szczególnie w zakresie rozwiązań metodycznych. Było więc szkolenie z zakresu podstawowych czynności w ramach tzw. szybkiego badania urazowego (BTLS) oraz bardzo ożywiona dyskusja na temat metodyki nauczania pierwszej pomocy. Wszyscy uczestnicy z zadowoleniem podkreślali wzrost znaczenia tej problematyki w szkoleniu policjantów, ale wskazywali również na konieczność stworzenia lepszych warunków do prawidłowej realizacji zajęć (sale specjalistyczne wyposażone w sprzęt medyczny do ratowania życia i zdrowia, systematyczne dokształcanie kadry nauczającej poprzez udział w sympozjach i seminariach, rozszerzenie zakresu szkolenia o nowe treści programowe, zmniejszenie liczebności słuchaczy w grupach szkoleniowych).

Wszyscy uczestnicy zdecydowanie opowiedzieli się za taką formą szkolenia, która miałaby charakter cykliczny. Jest to bowiem doskonała okazja do wymiany poglądów, ale i do wzajemnego poznania się, co jest czynnikiem nie bez znaczenia w przypadku realizacji wspólnych działań.

Szkolili się medycy Szkolili się medycy Szkolili się medycy Szkolili się medycy
Szkolili się medycy Szkolili się medycy Szkolili się medycy Szkolili się medycy

(29.05.08)

Powrót na górę strony