Puchar odzyskany

Data publikacji 08.06.2011

Osiem drużyn, reprezentujących komórki organizacyjne Szkoły, stanęło do rywalizacji na strzelnicy przy ul. Bydgoskiej. Stawką zawodów był Puchar Przechodni Komendanta ...

Puchar odzyskany Osiem drużyn, reprezentujących komórki organizacyjne Szkoły, stanęło do rywalizacji na strzelnicy przy ul. Bydgoskiej. Stawką zawodów był Puchar Przechodni Komendanta Szkoły Policji w Pile. Zwycięsko z tej rywalizacji wyszła drużyna Zakładu Taktyki i Technik Interwencji złożona z wykładowców wychowania fizycznego (Wojciech Franczak, Andrzej Harenda, Adam Zieleniewski) zdobywając 217 pkt. Drugie miejsce zajęli ubiegłoroczni zwycięzcy - drużyna Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych (Tadeusz Dębski, Krzysztof Stawikowski, Ryszard Tecław), która wystrzelała 213 pkt. Tak więc przez najbliższy rok Puchar będzie w posiadaniu czynnych zawodowo policjantów. Trzecie miejsce zdobyła drużyna Wydziału Zaopatrzenia i Transportu (Dariusz Piekut, Marek Rzepecki, Jacek Wołyniec) z wynikiem 203 pkt. Kolejne miejsca zajęli: 4.Zakład Prewencji, 5.Zakład Taktyki i Techniki Kryminalistycznej, 6.Wydział Dowodzenia, 7.Wydział Łączności i Informatyki/Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych, 8.Wydział Metodyki i Organizacji Szkolenia.

Puchar odzyskany Zaciętą rywalizację stoczyli strzelcy w klasyfikacji indywidualnej. Trzech z nich uzyskało identyczny wynik 79 pkt. Większa ilość strzelonych ?10? przesądziła, że Puchar Przewodniczącego ZS NSZZP przy Szkole Policji w Pile zdobył Wiesław Leszczyszyn z Zakładu Prewencji. II miejsce zajął Dariusz Piekut (WZiT), a III był Wojciech Franczak (ZTiTI). Kolejne lokaty zajęli: 4.Grzegorz Kuziemski (WD)-78 pkt., 5.Ryszard Tecław (SEiRP)-77 pkt., 6.Tadeusz Dębski (SEiR)-75 pkt. Najlepiej strzelającą kobietą okazała się Wioletta Tymczyszyn (SOIN)-63 pkt., która zdobyła Puchar ufundowany przez kierownika Zakładu Taktyki i Technik Interwencji.

Najlepsi strzelcy zostali nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Zarząd Szkolny NSZZ Policjantów.

Puchar odzyskany Puchar odzyskany Puchar odzyskany Puchar odzyskany
Puchar odzyskany Puchar odzyskany Puchar odzyskany Puchar odzyskany
Puchar odzyskany Puchar odzyskany Puchar odzyskany Puchar odzyskany
Puchar odzyskany Puchar odzyskany Puchar odzyskany Puchar odzyskany

(16.05.08)

Powrót na górę strony