Królowa kryminalistyki

Data publikacji 08.06.2011

Kolejne spotkanie z cyklu warsztatów kryminalistycznych prowadzonych przez wykładowcę Zakładu Taktyki i Techniki Kryminalistycznej nadkom. Leszka Koźmińskiego poświęcone ...

Królowa kryminalistyki Kolejne spotkanie z cyklu warsztatów kryminalistycznych prowadzonych przez wykładowcę Zakładu Taktyki i Techniki Kryminalistycznej nadkom. Leszka Koźmińskiego poświęcone było daktyloskopii, a w szczególności jej możliwościom badawczym w zakresie metod ujawniania i sposobów zabezpieczania śladów linii papilarnych.

Dzięki uprzejmości eksperta kryminalistyki z zakresu badań daktyloskopijnych i wizualizacji śladów daktyloskopijnych kom. Bożeny Andrzejewskiej z Sekcji Daktyloskopii i Automatycznej Identyfikacji Daktyloskopijnej LK KWP w Poznaniu Zespół Zamiejscowy w Pile, słuchacze mogli zapoznać się z tradycyjnymi i nowoczesnymi metodami ujawniania śladów linii papilarnych z użyciem różnych środków.

Ponadto słuchacze mieli możliwość sprawdzenia, w jaki sposób pobiera się materiał porównawczy do badań otoskopijnych ? śladów małżowiny usznej, na podstawie których można zidentyfikować człowieka. Obejrzeli także możliwości techniczne i badawcze tradycyjnego mikroskopu porównawczego oraz zapoznali się z rezultatami pracy eksperta mechanoskopii i traseologii.

Królowa kryminalistyki Królowa kryminalistyki Królowa kryminalistyki Królowa kryminalistyki

(15.05.08)

Powrót na górę strony