Narada Pionu Wywiadu Kryminalnego - 2006 - Szkoła Policji w Pile

Narada Pionu Wywiadu Kryminalnego

Data publikacji 28.06.2011

W dniach 6-8 grudnia 2006 roku w Szkole Policji w Pile odbyła się narada pionu wywiadu kryminalnego. Organizatorem spotkania była Komenda Główna Policji oraz Szkoła Policji w Pile.

Narada Pionu Wywiadu Kryminalnego W dniach 6-8 grudnia 2006 roku w Szkole Policji w Pile odbyła się narada pionu wywiadu kryminalnego. Organizatorem spotkania była Komenda Główna Policji oraz Szkoła Policji w Pile. W naradzie uczestniczyli Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Waldemar Jarczewski, dyrektor Biura Wywiadu Kryminalnego KGP, dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych KGP, zastępca dyrektora Biura Kryminalnego KGP, zastępca dyrektora Biura Wywiadu Kryminalnego KGP, zastępca dyrektora Biura Ochrony Informacji Niejawnych KGP oraz zastępca dyrektora Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych KGP. Ponadto uczestnikami narady byli naczelnicy Wydziałów Wywiadu Kryminalnego KWP oraz naczelnicy Wydziałów w Biurze Wywiadu Kryminalnego KGP.

W trakcie obrad dyskutowano m.in. na tematy dotyczące wspólnych obszarów działań Biura Wywiadu Kryminalnego i Biura Kryminalnego KGP, zadań Wywiadu Strategicznego Biura Wywiadu Kryminalnego KGP oraz funkcjonujących w Policji systemów informatycznych. Podczas narady zaprezentowano również osiągnięcia poszczególnych komend wojewódzkich Policji w zakresie realizacji zadań wywiadu kryminalnego.

Narada Pionu Wywiadu Kryminalnego Narada Pionu Wywiadu Kryminalnego Narada Pionu Wywiadu Kryminalnego Narada Pionu Wywiadu Kryminalnego
Narada Pionu Wywiadu Kryminalnego Narada Pionu Wywiadu Kryminalnego Narada Pionu Wywiadu Kryminalnego Narada Pionu Wywiadu Kryminalnego

(08.12.06)