V Ogólnopolskie Sympozjum "Pragmatyka zwalczania przestępczości prania pieniędzy w Polsce"

Data publikacji 28.06.2011

Spotykamy się już po raz piąty i za każdym razem widzimy jak ważne jest to sympozjum dla zdobywania doświadczenia w walce ze zjawiskiem prania pieniędzy - twierdzą zgodnie uczestnicy V Ogólnopolskiego Sympozjum ...

Pranie Spotykamy się już po raz piąty i za każdym razem widzimy jak ważne jest to sympozjum dla zdobywania doświadczenia w walce ze zjawiskiem prania pieniędzy - twierdzą zgodnie uczestnicy V Ogólnopolskiego Sympozjum "Pragmatyka zwalczania przestępczości prania pieniędzy w Polsce", które odbyło się w Szkole Policji w Pile w dniach 4-6 października br.

Pranie W sympozjum wzięli udział przedstawiciele prokuratury, policjanci z wydziałów do walki z przestępczością zorganizowaną i gospodarczą z komend wojewódzkich i Komendy Głównej Policji, przedstawiciele Straży Granicznej, pracownicy Departamentu Informacji Finansowej, Narodowego Banku Polskiego oraz przedstawiciele banków. Ideą corocznych spotkań jest doskonalenie metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach, w których występuje pranie pieniędzy oraz doskonalenie współpracy pomiędzy instytucjami przeciwdziałającymi temu zjawisku.

Pranie - Ważnym elementem corocznych spotkań jest możliwość kontaktu instytucji zajmujących się walką z procederem prania pieniędzy i osiągnięcie przez nie wzajemnego zrozumienia. Są z nami przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej prokuratorzy z całego kraju - mówi podinspektor Zdzisław Wolny ze Szkoły Policji w Pile, organizator sympozjum. - Efektywność systemu zwalczania prania pieniędzy wrasta i jakaś cząstka tego wzrostu, to zasługa sympozjum - dodaje.

Pranie Uczestnicy podkreślają, że możliwość przełamywania różnego rodzaju barier w sprawach związanych ze zwalczaniem prania pieniędzy, to wielka zaleta sympozjum. Policjanci i prokuratorzy otrzymują "zastrzyk" wiedzy, z której korzystają podczas prowadzonych później spraw i przekazują ją swoim kolegom.

Nadkom. Leszek Gruntkowski ze Szkoły Policji w Pile wskazuje na wymierne efekty. - W ubiegłym roku koncentrowaliśmy się podczas naszego spotkania na zjawisku prania pieniędzy podczas afer paliwowych i złomowych - mówi. - Dzisiaj widzimy, że zdobyte doświadczenie przynosi skutek w postaci większej liczby skutecznie prowadzonych śledztw, bo takie dane zaprezentowano na tegorocznym sympozjum.

Pranie Pranie pieniędzy występuje w większości spraw gospodarczych, ale nie zawsze stawiane są sprawcom zarzuty - mówi jeden z policjantów zajmujących się przestępczością gospodarczą. Tutaj możemy zdobyć wiedzę, jak skutecznie prowadzić śledztwa w takich sprawach. Każda kolejna edycja spotkań stoi na coraz wyższym poziomie - stwierdza Zdzisław Wolny - Wystąpienia są na wysokim poziomie merytorycznym, coraz lepsza jest komunikatywność.

Pranie Prokurator Jacek Bilewicz z Prokuratury Krajowej zwraca uwagę na to, że sympozjum w Szkole Policji w Pile jest jedynym miejscem tak szerokiej wymiany doświadczeń w sprawach związanych z praniem pieniędzy. Kolejne edycje uczą nas czegoś nowego - mówi. "W poprzednich dyskutowaliśmy o przestępstwach na szkodę Unii Europejskiej, dzisiaj koncentrujemy się na metodologii prania pieniędzy. - Rozpoznajemy nowe trendy w zjawisku prania pieniędzy, na przykład, coraz bardziej powszechne wykorzystywanie Internetu do prania pieniędzy, czy afery związane z handlem złomem i gazem. - Szukamy również rozwiązań dla lepszej skuteczności organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Statystki pokazują bowiem, że chociaż rośnie liczba aktów oskarżenia w sprawach prania pieniędzy, to ujawnianie tych przestępstw nie jest jeszcze satysfakcjonujące - mówi prokurator Bilewicz.

W sympozjum wzięło udział ponad stu przedstawicieli instytucji zaangażowanych w walkę z praniem pieniędzy. Większość zapowiedziała swój udział w jego kolejnych edycjach.

(06.10.06)