Wizyta delegacji Szkoły Policyjnej w Holesovie - 2006 - Szkoła Policji w Pile

Wizyta delegacji Szkoły Policyjnej w Holesovie

Data publikacji 28.06.2011

W dniach 6-9 listopada 2006 roku w naszej Szkole przebywała z wizytą delegacja policjantów ze Szkoły Policyjnej w Holesovie na czele z płk. Vladimirem Drapalem - zastępcą komendanta. Była to rewizyta czeskich kolegów po pobycie delegacji Szkoły Policji w Pile w Holesovie ...

Wizyta W dniach 6-9 listopada 2006 roku w naszej Szkole przebywała z wizytą delegacja policjantów ze Szkoły Policyjnej w Holesovie na czele z płk. Vladimirem Drapalem - zastępcą komendanta. Była to rewizyta czeskich kolegów po pobycie delegacji Szkoły Policji w Pile w Holesovie w styczniu 2006 roku, podczas którego podpisane zostało porozumienie o współpracy.

Wizyta Pierwszego dnia pobytu delegacja z Czech uczestniczyła w spotkaniu roboczym, na którym zaprezentowana została działalność oraz osiągnięcia Szkoły Policji w Pile. Spotkanie z kadrą poświecone było kwestiom realizacji postanowień porozumienia o współpracy oraz wypracowaniu, w jej ramach, katalogu planowanych w 2007 roku wspólnych przedsięwzięć. Tego samego dnia delegacja czeskich policjantów gościła w Starostwie Powiatowym w Pile. Podczas rozmów obecna była także pani Maria Kubica - dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile. W szkole tej, od tego roku, realizowany jest blok edukacyjny "Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego". Podczas prowadzonych rozmów Pani Dyrektor zadeklarowała chęć podjęcia współpracy z czeskim partnerem.

W drugiej części dnia gościom zaprezentowana została nasza Szkoła. Podczas jej zwiedzania mieli oni okazje zapoznać się m.in. ze strukturą, obejrzeć sale wykładowe, a na koniec obserwowali pokaz technik walki zaprezentowanym przez słuchaczy oraz wykładowców Zakładu Taktyki i Technik Interwencji. Drugiego dnia czeska delegacja przebywała w Poznaniu, gdzie uczestniczyła w spotkaniu z komendantem wojewódzkim Policji. Następnie goście przeprowadzili rozmowy z członkami Zespołu Zarządzania Jakością w sprawie programu unijnego testowanego w Komendzie Policji w Zilinie, mającego na celu całkowitą automatyzację procesu obiegu dokumentów. Delegacja odwiedziła m.in. Laboratorium Kryminalistyczne oraz Wydział Wywiadu Kryminalistycznego KWP. Spotkała się także z komendantem KMP w Poznaniu. Na zakończenie goście zapoznani zostali z najciekawszymi miejscami stolicy Wielkopolski, a po uroczystym pożegnaniu w Szkole Policji w Pile, udali się w drogę powrotną.

Wizyta Wizyta Wizyta Wizyta
Wizyta Wizyta Wizyta Wizyta

(10.11.06)