V Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego - 2006 - Szkoła Policji w Pile

V Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego

Data publikacji 28.06.2011

24 września br. w dniu patrona policji, św. Michała Archanioła, policjanci ze Szkoły Policji w Pile wzięli udział w V Jasnogórskich Spotkaniach Środowiska Policyjnego w Częstochowie. W uroczystościach Szkołę reprezentował poczet sztandarowy oraz ...

24 września br. w dniu patrona policji, św. Michała Archanioła, policjanci ze Szkoły Policji w Pile wzięli udział w V Jasnogórskich Spotkaniach Środowiska Policyjnego w Częstochowie.

Jasna Góra W uroczystościach Szkołę reprezentował poczet sztandarowy oraz czworo słuchaczy. Wraz z policjantami na Jasną Górę udał się również kapelan Szkoły ksiądz dr Władysław Nowicki. Celem spotkania było poszukiwanie duchowego wsparcia, umocnienie w sobie przekonania o słuszności wyboru drogi życiowej policjantów w trudnej służbie dla społeczeństwa.

Jasna Góra Policjantów ? pielgrzymów zaszczycił swoją obecnością zastępca komendanta głównego policji nadinsp. Ryszard Siewierski, który wyraził przekonanie, że pobyt na Jasnej Górze pozwoli uczestnikom nabrać nowych sił do służby oraz znaleźć duchowe wsparcie do pokonania osobistych słabości i zmartwień.

Uczestnicy spotkania złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza i przy pomniku księdza Jerzego Popiełuszki. Następnie policjanci modlili się przy cudownym obrazie Matki Boskiej Królowej Polski w Kaplicy Najświętszej Marii Panny. Kolejnym punktem programu było oddanie hołdu pod płaskorzeźbą ?Gloria Victis? poświęconą ponad 12 tysiącom pomordowanych na Wschodzie.

Jasnogórskie spotkania zakończyła msza święta w Bazylice Jasnogórskiej w intencji środowiska policyjnego, którą koncelebrował biskup Marian Duś ? krajowy duszpasterz policji.

Czestochowa Czestochowa Czestochowa Czestochowa

(27.09.06)