Plener malarski - 2006 - Szkoła Policji w Pile

Plener malarski

Data publikacji 28.06.2011

W dniach 26.08 ? 02.09.2006 r. zorganizowano w ramach obchodów 750-lecia Wrześni pierwszy integracyjny plener malarsko ? fotograficzny służb mundurowych, którego patronem honorowym był Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji, nadinsp. Henryk Tusiński oraz Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni...  

Plener malarski W dniach 26.08 ? 02.09.2006 r. zorganizowano w ramach obchodów 750-lecia Wrześni pierwszy integracyjny plener malarsko ? fotograficzny służb mundurowych, którego patronem honorowym był Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji, nadinsp. Henryk Tusiński oraz Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni, Tomasz Kałużny. Organizatorem pleneru było Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu oraz Komendant Powiatowy Policji we Wrześni.

Plener malarski Plener malarski Opiekunem artystycznym był wyśmienity artysta pan prof. Tomasz Siwiński z ASP w Poznaniu, który sprawował pieczę nad poczynaniami artystów ? uczestników pleneru. Prace wykonane były w różnej technice, jak wyraził się pan profesor ??dorobek pleneru był imponujący. Różnorodność postaw artystycznych, zaangażowanie jego uczestników oraz koleżeńska atmosfera sprawiły, że jego cele zostały osiągnięte? Artyści uczestniczący w plenerze reprezentowali różne punkty widzenia oraz zróżnicowane ujęcia pejzażu. Poprzez malarstwo, fotografię i rzeźbę starali się ukazać piękno, harmonię i swoistość otaczającej ich rzeczywistości. Każde z powstałych dzieł stanowi indywidualne przetworzenie i interpretację widzianych obrazów. Wyobraźnia i wrażliwość pozwoliły artystom na dużą swobodę wyrazu i bogactwo form wypowiedzi twórczej??.

Plener malarski Szkołę Policji w Pile reprezentował podinsp. Cezary Stacharski, wykładowca Zakładu Taktyki i Techniki Kryminalistycznej, absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wykonał on dwie prace w technice olejnej. Plener zakończył się sukcesem artystów i organizatorów, co zostało uwieńczone uroczystym wernisażem oraz wydanym katalogiem.

(07.09.06)