Szkolenie nieetatowej grupy realizacyjnej - 2006 - Szkoła Policji w Pile

Szkolenie nieetatowej grupy realizacyjnej

Data publikacji 28.06.2011

W dniu 20.09.2006 r. instruktorzy Zakładu Taktyki i Technik Interwencji st. asp. Waldemar Lijewski i mł. asp. Piotr Sochacki przeprowadzili kolejne, czwarte już szkolenie nieetatowej grupy realizacyjnej z Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży.

Dowodzenie W dniu 20.09.2006 r. instruktorzy Zakładu Taktyki i Technik Interwencji st. asp. Waldemar Lijewski i mł. asp. Piotr Sochacki przeprowadzili kolejne, czwarte już szkolenie nieetatowej grupy realizacyjnej z Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży. Dowodzenie Szkolenia odbywają się cyklicznie w ramach doskonalenia zawodowego policjantów i prowadzone są w ramach współpracy z tą jednostką Policji. Tym razem policjanci z Chodzieży doskonalili swoje umiejętności indywidualne i zespołowe w zakresie taktyki działań interwencyjnych. Miejscem ćwiczeń był policyjny tor przeszkód Szkoły Policji w Pile.

Szkolenie Szkolenie Szkolenie Szkolenie
Szkolenie Szkolenie Szkolenie Szkolenie

(21.09.06)