Najlepszy policjant służby kryminalnej - 2006 - Szkoła Policji w Pile

Najlepszy policjant służby kryminalnej

Data publikacji 28.06.2011

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy zajęła I miejsce w finale II Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej”. Przez dwa dni (14 – 15 września) w Szkole Policji w Pile ...

alt Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy zajęła I miejsce w finale II Ogólnopolskiego Konkursu ?Policjant Służby Kryminalnej?.

Przez dwa dni (14 ? 15 września) w Szkole Policji w Pile policjanci reprezentujący wszystkie komendy wojewódzkie oraz Komendę Stołeczną Policji rywalizowali o miano najlepszego policjanta służby kryminalnej. Zawody odbyły się pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Konkurs jest formą doskonalenia zawodowego policjantów pełniących służbę w komórkach dochodzeniowo-śledczych oraz operacyjno-rozpoznawczych, których wiedza i kompetencje mają zasadniczy wpływ na wykrycie i ujęcie sprawcy przestępstwa. Ich sprawność oraz szybkość działania ma duży wpływ na stopień społecznego zaufania do Policji.

Finał konkursu poprzedziły eliminacje w komendach wojewódzkich (Komendzie Stołecznej) Policji, w których uczestniczyli policjanci z komend powiatowych, miejskich oraz rejonowych.

W finale konkursu rozegrane zostały 4 konkurencje:

  • sprawdzian umiejętności praktycznych z zakresu pracy operacyjno-rozpoznawczej i dochodzeniowo-sledczej,
  • sprawdzian umiejętności strzeleckich i sprawności fizycznej,
  • sprawdzian umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
  • sprawdzian wiedzy zawodowej.

Tylko jedna z konkurencji finałowych miała charakter teoretyczny (sprawdzian wiedzy zawodowej) ? pozostałe to konkurencje praktyczne, zbliżone do realiów służby kryminalnej.

Klasyfikacja indywidualna
  w kategorii operacyjno-rozpoznawczej:
I miejsce - funkcjonariusz reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy
II miejsce - funkcjonariusz reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie
III miejsce - funkcjonariusz reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku
IV miejsce - funkcjonariusz reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku
V miejsce - funkcjonariusz reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu
VI miejsce - funkcjonariusz reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie

Klasyfikacja indywidualna
  w kategorii dochodzeniowo-śledczej:
I miejsce - funkcjonariusz reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu
II miejsce - funkcjonariusz reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie
III miejsce - funkcjonariusz reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy
IV miejsce - funkcjonariusz reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie
V miejsce - funkcjonariusz reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi
VI miejsce - funkcjonariusz reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu

Klasyfikacja drużynowa:
  (klasyfikacja reprezentacji komend wojewódzkich Policji):
I miejsce - reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy (Puchar Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji)
II miejsce - reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie (Puchar Komendanta Głównego Policji)
III miejsce - reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (Puchar Komendanta Szkoły Policji w Pile)
IV miejsce ? reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie (Puchar Starosty Pilskiego)
V miejsce ? reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi (Puchar Prezydenta Miasta Piły)
VI miejsce ? reprezentacje Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i Szczecinie (Puchar Zarządu Szkolnego NSZZ Policjantów w Szkole Policji w Pile)

Wśród uczestników tegorocznego konkursu udział brały również trzy kobiety. Puchar Komendanta Szkoły Policji w Pile za zajęcie najlepszego miejsca wśród pań otrzymała reprezentantka Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendant Główny Policji ufundowali nagrody pieniężne dla zwycięzców w klasyfikacji indywidualnej.

W ceremonii zakończenia zawodów wzięli udział m.in: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Waldemar Jarczewski, przedstawiciel Starosty Pilskiego Wojciech Glapan oraz Prezydent Miasta Piły Zbigniew Kosmatka.

alt alt alt alt
alt alt alt alt

(15.09.06)