Cenny dar - 2006 - Szkoła Policji w Pile

Cenny dar

Data publikacji 18.06.2011

W pierwszym półroczu 2006 roku do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Pile zgłosiło się 241 słuchaczy Szkoły, którzy oddali ponad 108 litrów krwi. Młodzi policjanci maja świadomość jak ważny jest ...

Krwiodawcy W pierwszym półroczu 2006 roku do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Pile zgłosiło się 241 słuchaczy Szkoły, którzy oddali ponad 108 litrów krwi.

Młodzi policjanci maja świadomość jak ważny jest dar krwi w chwilach zagrożenia ludzkiego życia i zdrowia. Policyjni krwiodawcy gotowi są do niesienia pomocy zawsze wtedy, gdy wymaga tego sytuacja, czego dowód dali już niejednokrotnie.

(13.07.06)