Barwy wolontariatu

Data publikacji 28.06.2011

W dniu 5 grudnia 2005 roku Szkoła Policji w Pile otrzymała wyróżnienie oraz dyplom uznania w konkursie "Barwy wolontariatu". Otrzymane wyróżnienia są wyrazem uznania ...

W dniu 5 grudnia 2005 roku Szkoła Policji w Pile otrzymała wyróżnienie oraz dyplom uznania w konkursie "Barwy wolontariatu". Otrzymane wyróżnienia są wyrazem uznania za zaangażowanie Szkoły w dotychczasową działalność wolontaryjną.

Barwy wolontariatu Działalność ta już od dłuższego czasu wpisana jest w życie poza dydaktyczne naszej Szkoły. Szkoła Policji w Pile od 2004 roku współpracuje z Domem Pomocy Społecznej w Rzadkowie na zasadzie wolontaryjnej organizując m.in. wyjazdy słuchaczy i pracowników, którzy opiekują się pensjonariuszami domu. Na miejscu pracownicy oraz słuchacze Szkoły organizują dla przebywających tam pensjonariuszy czas wolny m.in. wychodząc z nimi na spacery, organizując różne gry i zabawy. Wszystkie te czynności wykonują w ramach swojego czasu wolnego oraz z ogromnym poświęceniem i zaangażowaniem. Ponadto w ramach działalności wolontaryjnej Szkoła Policji w Pile organizuje pokazy policyjnych technik interwencji, transport darów od policjantów, wycieczki do różnych miejsc w regionie i w kraju, współuczestniczy w uroczystościach Dnia Dziecka Niepełnosprawnego organizując imprezy okolicznościowe oraz bierze czynny udział w przedsięwzięciach, gdzie potrzebna jest opieka nad pensjonariuszami Domu.

Słuchacze oraz pracownicy Szkoły w czasie wolnym od pracy i zajęć pomagają mieszkańcom Domu odwiedzając ich regularnie. Do tej pory miało miejsce około 30 wizyt w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie. Za każdym razem w takiej wizycie uczestniczy około 10 osób, którzy spędzają tam większą cześć dnia. Podczas wizyt policjantów szczególną uciechę sprawia dzieciom możliwość przejażdżki policyjnym autem czy założenie elementów policyjnego wyposażenia. Rezydenci Domu za każdym razem przyjmują policjantów i pracowników Szkoły z ogromną radością dając tym samym satysfakcje i poczucie przydatności tego rodzaju działań wszystkim zaangażowanym w tę inicjatywę.

Jednak wszystkie te dokonania nie mogłyby zaistnieć, gdyby nie grupa ludzi bezpośrednio zaangażowana w działalność charytatywną. Są to zarówno słuchacze jak również pracownicy Szkoły Policji w Pile. To właśnie ci ludzie w spontanicznym odruchu serca, pełni zaangażowania, poprzez swoją pracę dają to co najważniejsze uśmiech oraz oderwanie od trudnych chwil życia codziennego.

To niezwykle ważne, że wśród słuchaczy oraz pracowników Szkoły Policji w Pile jest tak wiele osób, które posiadają dar niesienia pomocy drugiej osobie. Wrażliwość ta jest szczególnie ważna, gdy uświadomimy sobie, że dotyczy ona osób, które już niedługo pełnić będą role stróżów prawa.

Powrót na górę strony