Pragmatyka zwalczania przestępczości prania pieniędzy w Polsce

Data publikacji 28.06.2011

Szkoła Policji w Pile w dniach 21.-23.11.2005. organizuje Sympozjum Naukowe "Pragmatyka zwalczania przestępczości prania pieniędzy w Polsce". Czwarta edycja ...

Szkoła Policji w Pile w dniach 21.-23.11.2005. organizuje Sympozjum Naukowe "Pragmatyka zwalczania przestępczości prania pieniędzy w Polsce". Czwarta edycja Sympozjum odbywa się pod hasłem "Metodyka prowadzenia postępowań przygotowawczych o pranie pieniędzy".

Pragmatyka ... Przedsięwzięcie skierowane jest do przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. W Sympozjum wezmą udział reprezentanci Prokuratury Krajowej, Prokuratur Okręgowych i Apelacyjnych, Biura Taktyki Zwalczania Przestępczości, Biura Wywiadu Kryminalnego oraz Centralnego Biura Śledczego KGP, Wydziałów d/w z Przestępczością Gospodarczą i Dochodzeniowo-Śledczych Komend Wojewódzkich Policji.

Celem jaki postawiliśmy przed sobą, jest wypracowanie metodyki prowadzenia przez organa ścigania postępowań przygotowawczych w sprawach o pranie pieniędzy w kontekście przestępstw bazowych, omówienie zastosowania technik wykrywczych oraz zaprezentowanie metodyki ujawniania nowych metod prania pieniędzy, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi określonych w Ustawie o Policji oraz poza nią.

Powrót na górę strony