Zawody Strzeleckie Służb Mundurowych

Data publikacji 28.06.2011

W dniu 14 października 2005 roku na terenie strzelnicy Szkoły Policji w Pile odbyły się Zawody Strzeleckie Służb Mundurowych. W tym roku była to już ...

W dniu 14 października 2005 roku na terenie strzelnicy Szkoły Policji w Pile odbyły się Zawody Strzeleckie Służb Mundurowych. W tym roku była to już siódma edycja tej cyklicznej imprezy. Organizatorami zawodów byli Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów Powiatu Pilskiego, Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Poznaniu, Szkoła Policji w Pile oraz Komenda Powiatowa Policji w Pile.

Zawody odbywały się pod patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji. Pierwsze zawody odbyły się w 1999 roku. W trakcie trwania rywalizacji wyłaniana jest najlepsza drużyna służb policyjnych, służb pozapolicyjnych oraz związkowców. Przeprowadzane są również strzelania dla fundatorów nagród.

W przedmiotowej imprezie praktycznie co roku udział biorą przedstawiciele policji, wojska, straży miejskiej, straży leśnej, straży pocztowej, służby więziennej, klubu żołnierzy rezerwy, LOK oraz bractwa kurkowego. Frekwencja na zawodach świadczy o tym, że zawody z roku na rok cieszą się dużym zainteresowaniem. W tegorocznej edycji pierwsze miejsce zdobyli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, drugie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku natomiast trzecią lokatę zajęli policjanci Szkoły Policji w Pile.

W zawodach każdorazowo udział bierze drużyna strzelecka Szkoły Policji w Pile. Skupia ona w swoich szeregach pasjonatów i miłośników sportu strzeleckiego. W jej skład wchodzą przede wszystkim policjanci z Zakładu Taktyki i Technik Interwencji ale strzelają również policjantki i policjanci z innych komórek organizacyjnych Szkoły. Drużyna Strzelecka Szkoły Policji w Pile uczestniczy w wielu imprezach strzeleckich odbywających się na terenie całego kraju. Wyniki uzyskiwane przez drużynę plasują ją w krajowej czołówce policyjnych drużyn strzeleckich.

Policjanci należący do drużyny strzeleckiej Szkoły Policji w Pile przyczyniają się do popularyzacji sportu strzeleckiego, a w konsekwencji doskonalą umiejętności zawodowe w aspekcie posługiwania się bronią służbową.

Powrót na górę strony