Zamówienia publiczne archiwum

Nazwa Opis Data publikacji
przetarg nieograniczony - dostawa produktów żywnościowych z podziałem na zadania Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert powyżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 15112000-6 15113000-3 15111100-9 15131700-2 15500000-3 15810000-9 przetarg nieograniczony na dostawę produktów żywnościowych z podziałem na zadania 27.11.2012 {jsmallfib [2012-365][reg:1] [43:5]} 20.10.2012
dostawa czekolady i wyrobów cukierniczych oraz przetworów rybnych Wartosć szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 15842000-215243000-3 przetarg nieograniczony na dostawę czekolady i wyrobów cukierniczych oraz przetworów rybnych dla Szkoły Policji w Pile Ogłoszenie o wyniku postępowania {jsmallfib [2012-303][reg:1] [43:5]} 12.09.2012
/dokumenty/zalaczniki/301/mini/301-19710_m1.jpgprzetarg nieograniczony - dostawa wraz z montażem mebli do wyposażenia pokoi sypialnianych dla Szkoły Policji w Pile Wartosć szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 39100000-3 przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem mebli do wyposażenia pokoi sypialnianych dla Szkoły Policji w Pile ogłoszenie o wyniku postępowania {jsmallfib [2011-269][reg:1] [43:5]} 02.08.2012
Termomodernizacja budynku nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu Wartosć szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 45000000-7 przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu Szkoły przy Placu Staszica- uwaga zmiana terminu składania ofert. ogłoszenie o wyniku postępowania {jsmallfib [2011-223][reg:1] [43:5]} 20.07.2012
Wykonanie wielobranżowj dokumentacji projektowej rozbudowy obiektu hali sportowej Wartosć szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 71220000-6 przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowj dokumentacji projektowej rozbudowy obiektu hali sportowej Szkoły Policji w Pile o pomieszczenie siłowni, salę judo oraz salę do sportw walki ogłoszenie o wyniku postępowania {jsmallfib [2011-222][reg:1] [43:5]} 17.07.2012
przetarg nieograniczony dostawa różnych produktów spożywczych, owoców i warzyw przetworzonych (konserwowe), owoców i warzyw mrożonych Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8  15800000-015530000-0 15896000-5 przetarg nieograniczony na dostawę  różnych produktów spożywczych, przetworzonych owoców i warzyw (konserwowe), warzywa owoce mrożone ogłoszenie o wyniku postępowania  {jsmallfib [Zamówienia/2012-201][reg:1] [43:5]}   Katalog: 2012-201 06.06.2012
wspólny zakup energii elektrycznej dla Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkoły Policji w Katowicach, Szkoły Policji w Słupsku, Szkoły Policji w Pile na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych. Wartosć szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert powyżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 09310000-5 przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkoły Policji w Katowicach, Szkoły Policji w Słupsku, Szkoły Policji w Pile na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych ogłoszenie o wyniku postępowania {jsmallfib [Zamówienia/2012-156][reg:1] [43:5]} 11.05.2012
pieczywo, świeże wyroby piekarskie i cukiernicze, przetwory mleczarskie; ryby mrożone i przetwory post. 149/2012 Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 15810000-9 15500000-3 15220000-6 15243000-3 przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i cukierniczych; produktów mleczarskich; ryb mrożonych, filetów rybnych i pozostałego mięsa ryb ogłoszenie o wyniku postępowania  {jsmallfib [Zamówienia/2012-149][reg:1] [43:5]}   Katalog: 2012-149 09.05.2012
postępowanie nr 121/2012 Wartosć szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 15300000-1 15896000-5 15240000-2 15131000-5 przetarg nieograniczony na dostawę warzyw owoców świeżych, produktów mącznych (głęboko mrożonych), konserw rybnych, konserw mięsnych dla Szkoły Policji w Pile ogłoszenie o wyniku postępowania {jsmallfib [Zamówienia/2012-121][reg:1] [43:5]} 12.04.2012
postępowanie nr 6/2012 Wartość szacunkowaWspólny słownik zamówień CPVPrzedmiot i tryb zamówieniaTermin składania ofertponiżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 815896000-5 (zad. 1), 15200000-0 (zad. 2).przetarg nieograniczony dostawa mrożonych warzyw i owoców oraz ryb przetworzonych i konserwowanychogłoszenie o wyborze oferty{jsmallfib [Zamówienia/2012-6][reg:1] [43:5]} 16.01.2012
Powrót na górę strony