Zamówienia publiczne archiwum

przetarg nieograniczony - wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku zamieszkania zbiorowego postepowanie nr 251/2015

Data publikacji 13.05.2015

Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 71320000-7 wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły Policji w Pile przy Placu Staszica 7 WYNIK POSTĘPOWANIA 01-07-2015ogłoszenie o udzieleniu zamówienia {jsmallfib [2015-251][reg:1] [43:5]}

Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/
poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 71320000-7
wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły Policji w Pile przy Placu Staszica 7

WYNIK POSTĘPOWANIA 01-07-2015

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Powrót na górę strony