Zamówienia publiczne archiwum

przetarg nieogranicony - remont instalacji wodnej przyziemia wraz z pracami towarzyszącymi - postępowanie 214/2015

Data publikacji 27.04.2015

Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 45000000-745330000-9 przetarg nieograniczony - przetarg nieograniczony - remont instalacji wodnej przyziemia wraz z pracami towarzyszącymi - postępowanie 214/2015 ogłoszenie o wyborze oferty19-05-2015udzielenie zamówienia {jsmallfib [2014-214][reg:1] [43:5]}

Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/
poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8

45000000-7

45330000-9

przetarg nieograniczony - przetarg nieograniczony - remont instalacji wodnej przyziemia wraz z pracami towarzyszącymi - postępowanie 214/2015

ogłoszenie o wyborze oferty

19-05-2015

udzielenie zamówieniaPowrót na górę strony