Zamówienia publiczne archiwum

dostawa świezych owoców i warzyw - postępowanie nr 240/2014

Data publikacji 04.06.2014

Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 03220000-9 03212100-1 przetarg nieograniczony - dostawa świeżych owoców i warzyw OGŁOSZENIE O wyborze oferty 23.06.2014 {jsmallfib [2014-240][reg:1] [43:5]}

Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/
poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 03220000-9 03212100-1
przetarg nieograniczony - dostawa świeżych owoców i warzyw
OGŁOSZENIE O wyborze oferty 23.06.2014

Powrót na górę strony