Zamówienia publiczne archiwum

budowa boisk sportowych dla Szkoły Policji w Pile (2) - postępowanie 164/2013

Data publikacji 16.05.2013

Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 45000000-7 przetarg nieograniczony  - budowa boisk sportowych dla Szkoły Policji w Pile. Termin składania ofert: 03.06.2013 {jsmallfib [2013-164][reg:1] [43:5]}

Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/
poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 45000000-7 przetarg nieograniczony  - budowa boisk sportowych dla Szkoły Policji w Pile.
Termin składania ofert: 03.06.2013

Powrót na górę strony