Zamówienia publiczne archiwum

dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich

Data publikacji 19.04.2013

Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 15811000-615812200-51581000-9 przetarg nieograniczony  - dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich 29.04.013 {jsmallfib [2013-142][reg:1] [43:5]}

Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/
poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8

15811000-6

15812200-5

1581000-9

przetarg nieograniczony  - dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich
29.04.013

Powrót na górę strony