Zamówienia publiczne archiwum

przetarg nieograniczony - wykonanie wielobranżowej dokumentacji przebudowy budynku głównego Szkoły Policji w Pile wraz z inwentaryzacja oraz opracowaniem koncepcji

Data publikacji 18.04.2013

Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 71220000-6, 71242000-6, 71315300-2 przetarg nieograniczony  - wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy budynku głównego Szkoły Policji w pile przy Placu Staszica 7, wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji oraz opracowaniem koncepcji 0ogłoszenie o wyborze oferty: 17.05.2013 {jsmallfib [2013-134][reg:1] [43:5]}

Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/
poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 71220000-6, 71242000-6, 71315300-2
przetarg nieograniczony  - wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy budynku głównego Szkoły Policji w pile przy Placu Staszica 7, wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji oraz opracowaniem koncepcji

0ogłoszenie o wyborze oferty: 17.05.2013