Zamówienia publiczne archiwum

przetarg nieograniczony - budowa boisk sportowych dla Szkoły Policji w Pile

Data publikacji 15.04.2013

Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 45000000-7 przetarg nieograniczony  - budowa boisk sportowych dla Szkoły Policji w Pile. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA {jsmallfib [2013-130][reg:1] [43:5]}

Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/
poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 45000000-7 przetarg nieograniczony  - budowa boisk sportowych dla Szkoły Policji w Pile.
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA