Zamówienia publiczne archiwum

przetarg nieograniczony rozbudowa obiektu hali sportowej o pomieszczenie siłowni, sale judo, oraz sale do sportów walki Szkoły Policji w Pile, odpowiedzi na zapytania z dn. 04.03.2013

Data publikacji 19.02.2013

Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 45000000-7 przetarg nieograniczony  - rozbudowa obiektu hali sportowej. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - 18.03.2013 {jsmallfib [2013-54][reg:1] [43:5]}

Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/
poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 45000000-7 przetarg nieograniczony  - rozbudowa obiektu hali sportowej.
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - 18.03.2013

Pliki do pobrania