Zamówienia publiczne archiwum

dostawa konserw mięsnych, konserw rybnych - przetarg nieograniczony

Data publikacji 12.02.2013

Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 15131000-515240000-2 przetarg nieograniczony  - dostawa konserw mięsnych, konserw rybnych 26.02.2013ogłoszenie o wyborze oferty {jsmallfib [2013-47][reg:1] [43:5]}

Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/
poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8

15131000-5

15240000-2

przetarg nieograniczony  - dostawa konserw mięsnych, konserw rybnych

26.02.2013

ogłoszenie o wyborze oferty