Zamówienia publiczne archiwum

przetarg nieograniczony - dostawa wraz z montażem wewnętrznych drzwi p. poż klasy EI 30S wyposażonych w RKZ

Data publikacji 29.01.2013

Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 45421000-4 przetarg nieograniczony  - dostawa wraz z montażem wewnętrznych drzwi p.poż klasy EI 30 S  wyposażonych w RKZ OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 28.02.2013 {jsmallfib [2013-27][reg:1] [43:5]}

Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/
poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 45421000-4
przetarg nieograniczony  - dostawa wraz z montażem wewnętrznych drzwi p.poż klasy EI 30 S  wyposażonych w RKZ OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 28.02.2013