Zamówienia publiczne archiwum

dostawa różnych produktów spożywczych, dżemów i marmolady, oraz przetworzonych warzyw i owoców

Data publikacji 08.01.2013

Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 15872000 15871200-6 15851100-9 15332200-6 15330000-0 15331170-9 przetarg nieograniczony  Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych produktów spożywczych, dżemów i marmolady, oraz przetworzonych owoców i warzyw 23.01.2013 {jsmallfib [2013-5][reg:1] [43:5]}

Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/
poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 15872000 15871200-6 15851100-9 15332200-6 15330000-0 15331170-9
przetarg nieograniczony  Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych produktów spożywczych, dżemów i marmolady, oraz przetworzonych owoców i warzyw

23.01.2013

Powrót na górę strony