Zamówienia publiczne archiwum

przetarg nieograniczony dostawa warzyw owoców świeżych, produktów mącznych głęboko mrożonych, ryb i przetworów rybnych

Data publikacji 19.12.2012

Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 15300000-1 15896000-5 15200000-0 przetarg nieograniczony  Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw owoców świeżych, produktów mącznych (głęboko mrożonych), ryb i przetworów rybnych z podziałem na poszczególne zadania / 03.01.2013 {jsmallfib [2012-567][reg:1] [43:5]}

Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/
poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8

15300000-1

15896000-5

15200000-0

przetarg nieograniczony  Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw owoców świeżych, produktów mącznych (głęboko mrożonych), ryb i przetworów rybnych z podziałem na poszczególne zadania /

03.01.2013