Zamówienia publiczne archiwum

dostawa środków czystości - przetarg nieograniczony - postępowanie nr 400/2012

Data publikacji 31.10.2012

Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ odpowiedź na pytanie poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 39800000-0 39830000-9 33761000-2 33763000-6 przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości dla Szkoły Policji w Pile ogłoszenie o wyborze oferty - zad. 3 - papier toaletowy {jsmallfib [2012-400][reg:1] [43:5]}

Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ odpowiedź na pytanie
poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 39800000-0 39830000-9 33761000-2 33763000-6
przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości dla Szkoły Policji w Pile

ogłoszenie o wyborze oferty - zad. 3 - papier toaletowy