Zamówienia publiczne archiwum

przetarg nieograniczony - dostawa produktów żywnościowych z podziałem na zadania

Data publikacji 20.10.2012

Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert powyżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 15112000-6 15113000-3 15111100-9 15131700-2 15500000-3 15810000-9 przetarg nieograniczony na dostawę produktów żywnościowych z podziałem na zadania 27.11.2012 {jsmallfib [2012-365][reg:1] [43:5]}

Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert
powyżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8

15112000-6 15113000-3 15111100-9 15131700-2 15500000-3 15810000-9


przetarg nieograniczony na dostawę produktów żywnościowych z podziałem na zadania

27.11.2012