Zamówienia publiczne archiwum

przetarg nieograniczony - dostawa wraz z montażem mebli do wyposażenia pokoi sypialnianych dla Szkoły Policji w Pile

Data publikacji 02.08.2012

Wartosć szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 39100000-3 przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem mebli do wyposażenia pokoi sypialnianych dla Szkoły Policji w Pile ogłoszenie o wyniku postępowania {jsmallfib [2011-269][reg:1] [43:5]}

Wartosć szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert
poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 39100000-3 przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem mebli do wyposażenia pokoi sypialnianych dla Szkoły Policji w Pile

ogłoszenie o wyniku postępowania