Zamówienia publiczne archiwum

Wykonanie wielobranżowj dokumentacji projektowej rozbudowy obiektu hali sportowej

Data publikacji 17.07.2012

Wartosć szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 71220000-6 przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowj dokumentacji projektowej rozbudowy obiektu hali sportowej Szkoły Policji w Pile o pomieszczenie siłowni, salę judo oraz salę do sportw walki ogłoszenie o wyniku postępowania {jsmallfib [2011-222][reg:1] [43:5]}

Wartosć szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert
poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 71220000-6 przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowj dokumentacji projektowej rozbudowy obiektu hali sportowej Szkoły Policji w Pile o pomieszczenie siłowni, salę judo oraz salę do sportw walki ogłoszenie o wyniku postępowania