Zamówienia publiczne archiwum

wspólny zakup energii elektrycznej dla Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkoły Policji w Katowicach, Szkoły Policji w Słupsku, Szkoły Policji w Pile na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych.

Data publikacji 11.05.2012

Wartosć szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert powyżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 09310000-5 przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkoły Policji w Katowicach, Szkoły Policji w Słupsku, Szkoły Policji w Pile na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych ogłoszenie o wyniku postępowania {jsmallfib [Zamówienia/2012-156][reg:1] [43:5]}

Wartosć szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert
powyżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8


09310000-5

przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkoły Policji w Katowicach, Szkoły Policji w Słupsku, Szkoły Policji w Pile na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych

ogłoszenie o wyniku postępowania