Zamówienia publiczne archiwum

pieczywo, świeże wyroby piekarskie i cukiernicze, przetwory mleczarskie; ryby mrożone i przetwory post. 149/2012

Data publikacji 09.05.2012

Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 15810000-9 15500000-3 15220000-6 15243000-3 przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i cukierniczych; produktów mleczarskich; ryb mrożonych, filetów rybnych i pozostałego mięsa ryb ogłoszenie o wyniku postępowania  {jsmallfib [Zamówienia/2012-149][reg:1] [43:5]}   Katalog: 2012-149

Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert
poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8

15810000-9

15500000-3

15220000-6

15243000-3

przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i cukierniczych; produktów mleczarskich; ryb mrożonych, filetów rybnych i pozostałego mięsa ryb
ogłoszenie o wyniku postępowania

 

 
Katalog: 2012-149