postępowanie nr 121/2012 - Zamówienia publiczne archiwum - Szkoła Policji w Pile

Zamówienia publiczne archiwum

postępowanie nr 121/2012

Data publikacji 12.04.2012

Wartosć szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 15300000-1 15896000-5 15240000-2 15131000-5 przetarg nieograniczony na dostawę warzyw owoców świeżych, produktów mącznych (głęboko mrożonych), konserw rybnych, konserw mięsnych dla Szkoły Policji w Pile ogłoszenie o wyniku postępowania {jsmallfib [Zamówienia/2012-121][reg:1] [43:5]}

Wartosć szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert
poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8


15300000-1 15896000-5 15240000-2 15131000-5

przetarg nieograniczony na dostawę warzyw owoców świeżych, produktów mącznych (głęboko mrożonych), konserw rybnych, konserw mięsnych dla Szkoły Policji w Pile

ogłoszenie o wyniku postępowania