Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
12/JZ-9/2020 poniżej 139.000 euro 15500000-3 Przetarg nieograniczony: Dostawy produktów mleczarskich do Szkoły Policji w Pile 03.02.2020 godz. 10:30 więcej »
675/JZ-55/2019 poniżej 144.000 euro 15851000-8 Przetarg nieograniczony: Dostawy świeżych produktów mącznych do Szkoły Policji w Pile 08.01.2019 godz. 10:30 więcej »
674/JZ-54/2019 poniżej 144.000 euro 15200000-0 Przetarg nieograniczony: Dostawy ryb przetworzonych i konserwowych do Szkoły Policji w Pile 07.01.2019 godz. 10:30 więcej »
673/JZ-53/2019 poniżej 144.000 euro 15800000-6, 15870000-7, 153314001 Przetarg nieograniczony: 1) Dostawy różnych produktów spożywczych do Szkoły Policji w Pile; 2) Dostawy przypraw i przypraw korzennych do Szkoły Policji w Pile; 3) Dostawy warzyw i owoców konserwowych do Szkoły Policji w Pile 19.12.2019 godz. 10:30 więcej »
677/JZ-57/2019 poniżej 144.000 euro 15331170-9 Przetarg nieograniczony: Dostawy warzyw i owoców mrożonych do Szkoły Policji w Pile 17.12.2019 godz. 10:30 więcej »
676/JZ-56/2019 poniżej 144.000 euro 03220000-9 Przetarg nieograniczony: Dostawy warzyw i owoców świeżych do Szkoły Policji w Pile 13.12.2019 godz. 10:30 więcej »
660/JZ-48/2019 poniżej 144.000 euro 39150000-8, 39711130-9, 42995000-7, 30191400-8, 39717100-2, 31521100-5, 39136000-4, 31154000-0, 30237280-5, 32420000-3 Przetarg nieograniczony: 1) Dostawa mebli i wyposażenia wraz z montażem w pomieszczeniu przy sali dydaktycznej w budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły Policji w Pile; 2) Dostawa sprzętu AGD i RTV do budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły policji w Pile; 3) Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS; 4) Dostawa przełączników sieciowych. 06.12.2019 godz. 10:30 więcej »
601/JZ-36/2019 poniżej 144.000 euro 71247000-1 Przetarg nieograniczony: Usługa pełnienia funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa segmentów B, C, D1 i klatki nr 3 budynku głównego Szkoły Policji w Pile oraz odnowienie elewacji” 22.11.2019 godz. 10:30 więcej »
562/JZ-31/2019 poniżej 5.548.000 euro 45110000-1, 45262321-7, 45262512-3, 45111100-9, 45421152-4, 45262321-7, 45421131-1, 45421146-9, 45430000-0, 45410000-4, 45442100-8, 45310000-3, 45330000-9, 45260000-7 Roboty budowlane dla nw. zadań remontowych pn. 1) Remont holu oraz klatki schodowej w segmencie F przy sali konferencyjnej w budynku głównym Szkoły Policji w Pile 2) Remont pomieszczeń biurowych w segmencie E1 w budynku głównym Szkoły Policji w Pile 3) Remont dachu w budynku głównym Szkoły Policji w Pile 20.11.2019 godz. 10:30 więcej »
525/JZ-22/2019 poniżej 5.548.000 euro 45000000-7, 45300000-0 Przetarg nieograniczony: Przebudowa segmentów B, C, D1 i klatki nr 3 budynku głównego Szkoły Policji w Pile oraz odnowienie elewacji 31.10.2019 godz. 10:30 więcej »