Postępowania o zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
138/JZ-65/2021 poniżej 139.000 euro 15800000-6 Tryb podstawowy na podst. art. 275 pkt 2 ustawy Pzp: Dostawy różnych produktów spożywczych 05.07.2021 godz. 11:00 więcej »
137/JZ-64/2021 poniżej 139.000 euro 15200000-0 Tryb podstawowy na podst. art. 275 pkt 2 ustawy Pzp: Dostawy ryb przetworzonych i konserwowych 05.07.2021 godz. 11:00 więcej »
105/JZ-54/2021 poniżej 139.000 euro 15113000-3, 15111000-9 Tryb podstawowy na podst. art. 275 pkt 2 ustawy Pzp: Dostawy mięsa wieprzowego i wołowego do Szkoły Policji w Pile. 17.06.2021 r. godz. 11.00 więcej »
91/JZ-50/2021 powyżej 139.000 euro 39100000-3 39110000-6 39113600-3 39121100-7 39121200-8 39141300-5 39150000-8 39153000-9 39180000-7 39151200-7 Przetarg nieograniczony: Dostawa mebli do sal dydaktycznych oraz bloku oględzinowego budynku głównego Szkoły Policji w Pile 07.07.2021 godz. 11:00 więcej »
86/JZ-46/2021 poniżej 139.000 euro 15500000-3 Tryb podstawowy na podst. art. 275 pkt 2 ustawy Pzp: Dostawy produktów mleczarskich 02.06.2021 godz. 11:00 więcej »
68/JZ-35/2021 poniżej 139.000 euro 15810000-9 Tryb podstawowy na podst. art. 275 pkt 2 ustawy Pzp: Dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych 21.05.2021 godz. 11:00 więcej »
63/JZ-32/2021 powyżej 139.000 euro 39100000-3 Przetarg nieograniczony: Dostawy mebli do pokoi słuchaczy oraz innych pomieszczeń na kompaniach w segmentach A i C1 budynku głównego Szkoły Policji w Pile 10.06.2021 godz. 11:00 więcej »
65/JZ-34/2021 poniżej 139.000 euro 15112100-7, 15100000-9 Tryb podstawowy na podst. art. 275 pkt 2 ustawy Pzp: Dostawy mięsa drobiowego i wędlin 17.05.2021 godz. 11:00 więcej »
64/JZ-33/2021 poniżej 139.000 euro 03220000-9 Tryb podstawowy na podst. art. 275 pkt 2 ustawy Pzp: Dostawy warzyw i owoców świeżych 13.05.2021 godz. 11:00 więcej »
48/JZ-22/2021 poniżej 139.000 euro 15113000-3 15111100-0 Tryb podstawowy na podst. art. 275 pkt 2 ustawy Pzp: Dostawy mięsa wieprzowego i wołowego 09.04.2021 godz. 11:00 więcej »
 
Powrót na górę strony