Postępowania o zamówienia publiczne

Publikacja: Data publikacji 21.01.2022
Termin składania ofert: 01.02.2022 godz. 10:00
CPV: 09300000-2, 09310000-5
Wartość zamówienia: poniżej 140000 euro

Postępowanie w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt 2: Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków i obiektów użytkowych Szkoły Policji w Pile

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Open Nexus pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/565067

 

 

Powrót na górę strony