156/JZ-85/2021 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

Publikacja: Data publikacji 12.07.2021
Termin składania ofert: 13.08.2021 r. godz. 11:00
CPV: 39111100-4 39121100-7 39141300-5 44411300-7 42131400-0 39131000-9 39136000-4 39141100-3 39151200-7
Wartość zamówienia: powyżej 139.000 euro

Przetarg nieograniczony: Dostawa mebli do pomieszczeń Sekcji Teleinformatyki w segmencie E1 budynku głównego Szkoły Policji w Pile

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Open Nexus pod adresem:

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/482655