105/JZ-54/2021 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

Publikacja: Data publikacji 09.06.2021
Termin składania ofert: 17.06.2021 r. godz. 11.00
CPV: 15113000-3, 15111000-9
Wartość zamówienia: poniżej 139.000 euro

Tryb podstawowy na podst. art. 275 pkt 2 ustawy Pzp: Dostawy mięsa wieprzowego i wołowego do Szkoły Policji w Pile.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Open Nexus pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/468443