63/JZ-32/2021 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

Publikacja: Data publikacji 10.05.2021
Termin składania ofert: 10.06.2021 godz. 11:00
CPV: 39100000-3
Wartość zamówienia: powyżej 139.000 euro

Przetarg nieograniczony: Dostawy mebli do pokoi słuchaczy oraz innych pomieszczeń na kompaniach w segmentach A i C1 budynku głównego Szkoły Policji w Pile

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Open Nexus pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/455960