Postępowania o zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
410/JZ-214/2022 poniżej 140000 euro 15331170-9 Tryb podstawowy: Dostawa warzyw i owoców mrożonych do Szkoły Policji w Pile. 14.12.2022 godz. 11:00 więcej »
396/JZ-199/2022 poniżej 140000 euro 15800000-6 Tryb podstawowy: Dostawa różnych produktów do Szkoły Policji w Pile. 06.12.2022 godz. 11:00 więcej »
395/JZ-198/2022 poniżej 140000 euro 90511000-2 Tryb podstawowy: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z terenu Szkoły Policji w Pile 05.12.2022 godz. 11:00 więcej »
393/JZ-192/2022 o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 09300000-2, 09310000-5 Przetarg nieograniczony: Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków i obiektów użytkowych Szkoły Policji w Pile 23.12.2022 godz. 11:00 więcej »
389/JZ-188/2022 poniżej 140000 euro 15810000-9 Tryb podstawowy: Dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do Szkoły Policji w Pile. 30.11.2022 godz. 11:00 więcej »
384/JZ-184/2022 poniżej 140000 euro 03221000-6, 03222000-3 Tryb podstawowy: Dostawy świeżych warzyw i owoców do Szkoły Policji w Pile. 29.11.2022 godz. 11:00 więcej »
388/JZ-187/2022 poniżej 140000 euro 42000000-6, 42996400-8, 42215200-8, 42959000-3, 42214100-0, 42520000-7 Tryb podstawowy: Dostawa urządzeń gastronomicznych 25.11.2022 godz. 11:00 więcej »
367/JZ-175/2022 o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 15110000-2 Przetarg nieograniczony: Dostawy wędlin i mięsa. 12.12.2022 r. godz.11:00 więcej »
366/JZ-172/2022 o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 15500000-3 Przetarg nieograniczony: Dostawy produktów mleczarskich 08.12.2022 r. godz.11:00 więcej »
344/JZ-161/2022 poniżej 140000 euro 45000000-7, 45111100-9, 45421152-4, 45410000-4, 45432000-4, 45442100-8, 45431000-7, 45421131,1, 45421146-9, 45330000-9, 45310000-3 Tryb podstawowy: Remont pomieszczeń w budynku bursy Szkoły Policji w Pile 24.10.2022 godz. 11:00 więcej »
 
Powrót na górę strony